Substytucja folianów u kobiet w wieku rozrodczym jest swoistą prewencją w kierunku wystąpienia wad cewy nerwowej u płodu. Wciąż nie ustalono jednak obiektywnie ujętego, ochronnego poziomu folianów w organizmie. Celem badania, którego wyniki ukazał...