Z uwagi na rosnące koszty leczenia i nasilenie częstości występowania przypadków sepsy na całym świecie, w badaniu omówionym poniżej starano się oszacować częstości występowania, a także opisać patogeny, źródła zakażenia i czynniki ryzyka ciężkiej...