Nieleczona lub niezdiagnozowana niedokrwistość może prowadzić do bardzo poważnych powikłań. Odpowiednie monitorowanie tego stanu ma szczególnie duże znaczenie u niemowląt i małych dzieci. Podczas, gdy stężenie hemoglobiny we krwi dorosłych ludzi m...