Ocena w skali Apgar jest od ponad 60 lat stosowana na całym świecie jako wskaźnik stanu noworodków. Wraz z postępem w świadczeniu usług opieki zdrowotnej, resuscytacji noworodków i opieki nad noworodkiem jej obecne znaczenie staje się niejasne. Ce...