Dostępne dane naukowe wskazują, że niskie stężenia witaminy D w surowicy mogą przyczyniać się do częstszego występowania waginozy bakteryjnej (bacterial vaginosis, BV). Na łamach AJOG opublikowano wyniki randomizowanego badania z podwójnie ślepą p...