U większość kobiet poddawanych mastektomii z powodu raka piersi nie wykonuje się rekonstrukcji piersi. Celem badania przedstawionego poniżej było określenie czynników związanych z przeprowadzeniem rekonstrukcji piersi po mastektomii i zbadanie, cz...