W przypadku zakażenia HIV drogą płciową celem dla wirusa stają się komórki CD4 wykazujące na swojej powierzchni ekspresję receptora CCR5. Zmiana częstości ekspresji tej cząsteczki przypuszczalnie zmieniłaby zdolność wirusa HIV do zakażania ludzkic...