Pęknięcie krocza w III lub IV stopniu jest istotnym powikłaniem występującym podczas porodu. W prezentowanej publikacji oceniono częstość nawrotów tego powikłania narodowej bazie porodów w Wielkiej Brytanii. Autorzy przeanalizowali retrospektywni...