Przeprowadzone dotychczas badania nie pozwoliły na jednoznaczne określenie bilansu ryzyka i korzyści wczesnego i opóźnionego klemowania pępowiny u noworodków urodzonych przed terminem. Na łamach Obstetrics & Gynecology opublikowano wyniki bada...