Wczesne wykrywanie raka piersi może być dużo prostsze. Zamiast inwazyjnego badania Brytyjczycy proponują analizę składu izotopowego cynku we krwi. W swojej pracy po raz pierwszy użyli technologii wykorzystywanej do tej pory w badaniach procesów po...