Przerwa między ciążami jest modyfikowalnym czynnikiem ryzyka powikłań takich jak poród przedwczesny, hipotrofia płodu (small for gestational age, SGA) i niska masa urodzeniowa. Ww. komplikacje mogą być też powodowane przez czynniki takie jak bagaż...