Wyniki dotychczas opublikowanych badań wskazywały, że torbiele endometrialne w jajnikach mogą negatywnie wpływać na spontaniczną owulację. Zgoła odmiennych informacji dostarcza praca Maggiore i wsp. opublikowana na łamach czasopisma Human Reproduc...