Zaburzenia gospodarki witaminą D stanowią ostatnio szeroko badany temat. Wciąż pojawiają się nowe pracy dotyczące związku pomiędzy stężeniem pochodnych kalcyferolu z ryzykiem występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych, demencji starczej, raka prost...