Połowa badań epidemiologicznych dotyczących hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) oraz ryzyka rozwoju raka jajnika pozostaje nieopublikowana, przez co niektóre badania retrospektywne mogą dawać fałszywe wyniki. Autorom badania, którego wyniki opubl...