Ablacja promieniotwórczym jodem I-131 (RAI) jest uznaną metodą leczenia uzupełniającego po zabiegu chirurgicznym u pacjentów, u których zdiagnozowano dobrze zróżnicowany nowotwór gruczołu tarczowego (WDTC). Niestety ogromną cześć z tych pacjentów ...