W wielu krajach, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych czy Europie Zachodniej, otyłość jest epidemią dotyczącą pacjentów niezależnie od płci, wieku czy pochodzenia etnicznego. Coraz częściej nadmierna masa ciała matki jest czynnikiem ryzyka wys...