Leczenie hormonalne w raku piersi jest obecnie jedną z podstawowych opcji terapeutycznych. W przypadku kobiet z obecnością receptorów estrogenowych najczęściej stosuje się tamoksyfen, selektywny modulator tych receptorów. U kobiet w wieku przedmen...