W dniach 5-8 marca 2015 r. w San Diego odbyło się 97. spotkanie Towarzystwa Endokrynologicznego (The Endocrine Society 97th Annual Meeting and Expo). Jedną z zaprezentowanych na tym wydarzeniu ważnych prac była metaanaliza badań dotyczących wpływu...