Dotychczasowe badania wykazywały częstsze występowanie czuciowo-nerwowego upośledzenia słuchu (ang. sensorineural hearing loss [SSNHL]) u pacjentów z osteoporozą. Wciąż nie poznano jednak współczynnika ryzyka dla SSNHL w tej grupie pacjentów Celem...