Sposób żywienia w okresie prokreacyjnym ma decydujący wpływ na płodność kobiety, a jeśli kobieta zajdzie w ciążę – także na przebieg ciąży oraz na przyszły metabolizm jej dziecka. „Pierwsze tysiąc dni życia (licząc od dnia poczęcia) decyduje o sy...