Niektóre doniesienia sugerują, że kobiety przyjmujące hormonalną terapię zastępczą (HTZ) w okresie okołomenopauzalnym narażone są na większe ryzyko zaburzeń poznawczych po 65 roku życia. Wpływ HTZ na psychikę u młodszych kobiet nie był do tej pory...