Obecnie nie istnieją dowody na występowanie związku między narażeniem na DDT w życiu płodowym a wystąpieniem raka piersi później. Jednocześnie narażenie na inną substancje estrogenopodobną – dietylstilbestrol powoduje zwiększenie ryzyka raka piers...