Osiemdziesiąt pięć procent starszych osób zamieszkujących domy opieki cierpi z powodu osteoporozy a wskaźnik złamań jest w ich przypadku 8-9 razy wyższy niż w przypadku osób w tym samym wieku, niebędących pensjonariuszami tego typu ośrodków. Celem...