U większości kobiet, które kwalifikują się od oszczędzającego leczenia raka piersi (breast-conserving therapy, BCT) jako terapię uzupełniającą stosuje się napromienianie piersi. Czy radioterapia obejmująca też regionalne węzły chłonne przyniosłaby...