Wielkość płodu wpływa na wyniki okołoporodowe. Postawiono więc pytanie czy głowa płodu, jako część przodująca w kanale rodnym, może mieć wpływ na powikłania okołoporodowe bardziej niż masa urodzeniowa. Zbadano związek pomiędzy obwodem głowy noworo...