Wyniki poprzednich badań pokazują, że zdolności poznawcze potomstwa mogą zostać nieodwracalnie uszkodzone w wyniku łagodnego niedoboru jodu u matki podczas ciąży. Zmniejszony iloraz inteligencji (IQ) ma szerokie implikacje gospodarcze i społeczne,...