Badania prospektywne prowadzone na populacjach zachodnich i Azji wskazują na zwiększone ryzyko wystąpienia rozmaitych nowotworów w zależności od wzrostu. Jednak bardzo nieliczne badania zgłębiają temat czynników współistniejących lub wpływu modyfi...