Ograniczenie wzrostu wewnątrzmacicznego jest jednym z najważniejszych czynników determinujących wystąpienie powikłań okołoporodowych. Procedury badania przesiewowego w tym kierunku powinny identyfikować małe dzieci, a następnie umożliwiać różnicow...