Żołądek wypełniony treścią pokarmową podczas znieczulenia ogólnego może skutkować aspiracją do układu oddechowego. Najlepszą profilaktyką jest znieczulenie pacjenta na czczo, jednak nie we wszystkich sytuacjach jest to możliwe. W najnowszym wydani...