Przeprowadzono przegląd systematyczny w celu oceny wpływu rasy i pochodzenia etnicznego na kliniczny przebieg ciąży oraz żywe urodzenia po zapłodnieniu in vitro.
Dane zaczerpnięto z PubMed, EMBASE, Web of Science, CINAHL, POPLINE i Cochrane ...