Naukowcy z Sao Paulo zaprezentowali ostateczne wyniki badania I fazy (CECAM trial) dotyczącego wykonalności, bezpieczeństwa, potencjalnych korzyści i skutków ubocznych endoskopowego leczenia jawnego rozszczepu kręgosłupa za pomocą unikalnej, oprac...