W dniach 14-18 września w Sztokholmie odbyło się 51. spotkanie Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Cukrzycą (ang. European Association for the Study of Diabetes, EASD). W jednym z wielu zaprezentowanych na tym spotkaniu badań autorzy z Universi...