Rozwój okołokomorowego uszkodzenia istoty białej (ang. white matter injury, PWMI) jest w przypadku wcześniaków najpowszechniejszym zwiastunem upośledzenia neurologicznego i jest związany z późniejszym rozwojem mózgowego porażenia dziecięcego (MPD)...