Wyniki niektórych badań wskazywały na istnienie związku między porodem poprzez cięcie cesarskie a wystąpieniem cukrzycy t. 1. Nie są to jednak spójne dane. W ramach badania, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma Diabetologia sprawdzano c...