Rząd przyjął niedawno uchwałę w sprawie ustanowienia Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016–2024. Rząd już stary, ale program nowy. Z długą perspektywą, gdyż dziesięć lat we współczesnej onkologii to przecież cała epoka. ...