Przedwczesne pęknięcie błon płodowych przed terminem (ang. preterm pre-labour ruptured membranes, PPROM), ale w pobliżu terminu porodu, wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia zakażeń noworodkowych. Jednak natychmiastowy poród jest związany z ryz...