Kobiety w ciążach bliźniaczych narażone są na zwiększone ryzyko wystąpienia zahamowania wzrostu płodu. Może to być spowodowane ograniczonymi zasobami energetycznymi matki, które są wspólne dla więcej niż jednego dziecka. Na tej podstawie można pos...