Strategie prewencji transmisji wertykalnej zakażenia HIV-1 w Afryce nigdy nie były oceniane w trakcie karmienia piersią przez ponad 6 miesięcy, pomimo że jest ono zalecane do 12 miesięcy po urodzeniu. W „The Lancet” opublikowano wyniki...