Ocena cyklu miesiączkowego oraz jego zaburzeń u dziewcząt jest ważnym wskaźnikiem zdrowia i prawidłowego rozwoju. Według opinii komisji American College of Obstetricians and Gynecologists jest również wyznacznikiem stanów patologicznych występując...