Polimyksyny pozostają ostatnią linią obrony w leczeniu wysokoopornych bakterii Gram-ujemnych. Oporność na polimyksyny zawiązana jest z mutacjami chromosomowymi, do tej pory nigdy nie odnotowano horyzontalnego transferu genów. Na łamach The Lancet...