Opierając się na wcześniejszych doniesieniach, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zalecała, by odsetek porodów zakończonych cięciem cesarskim oscylował w granicach 10-15 %. Miało to skutkować optymalnymi wynikami dla matek i dzieci. Czy czas zmien...