W literaturze dobrze jest opisany związek między cukrzycą u matki w trakcie ciąży, a ryzykiem wad wrodzonych serca (CHD) u potomstwa. Brak jest jednak odpowiedzi na pytanie, czy zaburzenia metabolizmu glukozy i insuliny, tak powszechne w populacji...