Celem badania opublikowanego w BJOG było określenie częstości występowania nawrotu stanu przedrzucawkowego w kolejnej ciąży u kobiet, które minimum raz zmagały się z preeklampsją. W pomiarach uwzględniono dwie zmienne: zespół metaboliczny i obniżo...