Jak wynika z danych pochodzących ze szwedzkich rejestrów medycznych ciąża nie wydaje się zwiększać ryzyka nawrotu choroby u kobiet z rozpoznaniem chłoniaka Hodgkina (HL) „Odnotowaliśmy tylko jeden nawrót w ciągu pięciu lat od porodu wśród 14...