Najczęściej stosowaną i zalecaną przez wytyczne techniką analizy gęstości kości jest badanie metodą podwójnej wiązki promieniowania Rtg (dual-energy x-ray absorptiometry DXA). Zaleca się wczesne badanie gęstości kości, aby w porę podjąć właściwe d...