Z bólem dolnego odcinka pleców (low back pain LBP) na pewnym etapie swojego życia boryka się prawie każdy. Niestety w istniejących wytycznych i przeglądach systematycznych brak jest jasnych zaleceń, jak łatwo zapobiegać tego rodzaju dolegliwościom...