Powszechnie obserwowanym zjawiskiem w USA jest występowanie dyslipidemii u młodych dorosłych w okresie rozrodczym. Nie jest jednak znane znaczenie tego zjawiska dla kolejnego pokolenia. Lepsze zrozumienie szkodliwych konsekwencji występowania podw...