U kobiet z zagrożeniem porodem przedwczesnym opóźnienie porodu przez 48 godziny pozwala na podanie kortykosteroidów w celu poprawy wyników u noworodków. Z tego powodu leki tokolityczne często podaje się w ciągu 48 godzin, jednak nie ma zgody co do...