Poród przedwczesny jest jednym z najczęstszych powikłań położniczych i istotną przyczyną chorobowości i umieralności noworodków. Jedną z przyczyn porodu przedwczesnego może być niewydolność szyjki macicy. W najnowszym wydaniu czasopisma New Englan...