W celu znalezienia zależności między obecnością w diecie poszczególnych składników odżywczych a zdrowiem kości podjęto już znaczące wysiłki. Suboptymalna podaż pojedynczego składnika odżywczego nie pojawia się w izolacji, a raczej odzwierciedla og...